За театър "Реплика"


За театър "Реплика"
В духа нова театрална естетика театър РЕПЛИКА работи в различни направления на съвременния театър, като негов център са модерни български и чуждестранни пиеси от водещи световни драматурзи като Ярослава Пулинович, Едуард Олби, Дорота Масловска, Юрий Клавдиев, Биляна Сръблянович, Лукас Берфус, Павел Пряжко и други.

Театърът работи с млади български и чуждестранни режисьори като Георг Жено (Германия), Алексей Ершов (Русия), Жозефин де Век (Швейцария), Георги Георгиев – Антика (Македония), Мартин Киселов, Неда Соколовска, Явор Гърдев, Симьон Александровски (Русия).

През годините проектите ни са подкрепени от Гьоте институт (София), Полски културен институт (София), Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Театър “Йозеф Бойс” (Москва).

РЕПЛИКА е един от организаторите на Интердисциплинарната театрална лаборатория NEDRAма – поле за търсения и театрални експерименти, който се провежда 5 поредни години.

Повече информация за театър РЕПЛИКА
 https://replicatheatre.com/