Актьорски школи Реплика

За деца и младежи от 12 до 18 години

НОВИНИ


Благой Бойчев от школи "Реплика" режисира представление по романа "Калуня-Каля"

Благой Бойчев от школи "Реплика" режисира представление по романа "Калуня-Каля"

На 14 ноември в Смолян за първи път ще бъде представена трагичната история на Калуньо на сцената на Родопски драматичен театър

Прочетете още
"Лоши деца" - представление на Боряна и Благой от школи "Реплика", на 3 години

"Лоши деца" - представление на Боряна и Благой от школи "Реплика", на 3 години

Боряна изиграва няколко роли на сцената под режисурата на Благой Бойчев

Прочетете още

СЪБИТИЯ


ПРОГРАМА


2019 - 2020

Школите се провеждат в 6 астрономически часа седмично (два пъти в седмицата по 3 часа) в групи до 20 човека

Начало на 1ви срок: ОКТОМВРИ 2019 година

I-ва част - Комуникитивни умения - по време на всички занимания ще се провеждат различни индивидуални и групови упражнения и игри. Те ще бъдат разпределени в няколко категории: 1. Упражнения и игри за работа в група; 2. Упражнения за правоговор; 3. Импровизационни упражнения и игри; 4. Упражнения за работа с текст.

II-ра част - Създаване на етюди - всеки участник в школите ще получи различни теми, по които да разработи собствени етюди, чрез които ще може да приложи на практика придобитите умения от упражненията и игрите.

III-та част: Работа по текст - преподавателите разполагат с набор от текстове (стихотворения, монолози, разкази и др.), по които децата работят индивидуално


4 часа - Специален отворен урок със звездите от 'Айде БГ - преди показа Християна и Ивайло ще се срещнат с децата и ще проведат актьорски урок, като част от цялостното им обучение

Първи показ: ФЕВРУАРИ / МАРТ (заради прекъсванията по празниците и приключването на учебния срок)

Начало на 2ри срок: МАРТ 2020 година

I-ва част - Работа по откъси - разработват се откъси от представления, като подготовка за представление на цялата група. Работата включва индивидуални и групови занимания

II-ра част - Репетиции на представление. Участниците в школите ще бъдат запознати с целия процес на създаване на представление. Целта е още повече да се развиват техните комуникативни умения и обща култура. Репетициите включват: подбор на текст; анализ на текста; сценични опити върху основните теми на драматургията; актьорска работа с текста и диалозите; изграждане на сценичен образ; сценично движение и мизансцен; изграждане на завършено представление

4 часа - Специален отворен урок със звездите от 'Айде БГ - преди показа Християна и Ивайло ще се срещнат с децата и ще проведат актьорски урок, като част от цялостното им обучение

Втори показ: Края на ЮНИ/ЮЛИ 2020 година

ПРОГРАМА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ


'АйдеБГ

Специални гости

Ованес Торосян

София

Благой Бойчев

София

Боряна Пенева

София

Цветана Горкиева

Враца

Ивайло Ненов

Русе

Николай Кенаров

Варна

Иван Калошев

Стара Загора

За театър "Реплика"


За театър "Реплика"
В духа нова театрална естетика театър РЕПЛИКА работи в различни направления на съвременния театър, като негов център са модерни български и чуждестранни пиеси от водещи световни драматурзи като Ярослава Пулинович, Едуард Олби, Дорота Масловска, Юрий Клавдиев, Биляна Сръблянович, Лукас Берфус, Павел Пряжко и други.

Театърът работи с млади български и чуждестранни режисьори като Георг Жено (Германия), Алексей Ершов (Русия), Жозефин де Век (Швейцария), Георги Георгиев – Антика (Македония), Мартин Киселов, Неда Соколовска, Явор Гърдев, Симьон Александровски (Русия).

През годините проектите ни са подкрепени от Гьоте институт (София), Полски културен институт (София), Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Театър “Йозеф Бойс” (Москва).

РЕПЛИКА е един от организаторите на Интердисциплинарната театрална лаборатория NEDRAма – поле за търсения и театрални експерименти, който се провежда 5 поредни години.

Повече информация за театър РЕПЛИКА
 https://replicatheatre.com/